lnwshop logo

H609 บ้านเดี่ยว 282.4 ตร.วา ม.พฤกษ์ภิรมย์ รีเจนท์ ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก 4นอน 5น้ำ แอร์ 10ตัว มีสระว่ายน้ำในบ้าน พร้อมเรือนรับรอง

H609 บ้านเดี่ยว 282.4 ตร.วา ม.พฤกษ์ภิรมย์ รีเจนท์ ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก 4นอน 5น้ำ แอร์ 10ตัว มีสระว่ายน้ำในบ้าน พร้อมเรือนรับรอง
H609 บ้านเดี่ยว 282.4 ตร.วา ม.พฤกษ์ภิรมย์ รีเจนท์ ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก 4นอน 5น้ำ แอร์ 10ตัว มีสระว่ายน้ำในบ้าน พร้อมเรือนรับรอง thumbnail 1H609 บ้านเดี่ยว 282.4 ตร.วา ม.พฤกษ์ภิรมย์ รีเจนท์ ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก 4นอน 5น้ำ แอร์ 10ตัว มีสระว่ายน้ำในบ้าน พร้อมเรือนรับรอง thumbnail 2H609 บ้านเดี่ยว 282.4 ตร.วา ม.พฤกษ์ภิรมย์ รีเจนท์ ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก 4นอน 5น้ำ แอร์ 10ตัว มีสระว่ายน้ำในบ้าน พร้อมเรือนรับรอง thumbnail 3H609 บ้านเดี่ยว 282.4 ตร.วา ม.พฤกษ์ภิรมย์ รีเจนท์ ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก 4นอน 5น้ำ แอร์ 10ตัว มีสระว่ายน้ำในบ้าน พร้อมเรือนรับรอง thumbnail 4H609 บ้านเดี่ยว 282.4 ตร.วา ม.พฤกษ์ภิรมย์ รีเจนท์ ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก 4นอน 5น้ำ แอร์ 10ตัว มีสระว่ายน้ำในบ้าน พร้อมเรือนรับรอง thumbnail 5H609 บ้านเดี่ยว 282.4 ตร.วา ม.พฤกษ์ภิรมย์ รีเจนท์ ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก 4นอน 5น้ำ แอร์ 10ตัว มีสระว่ายน้ำในบ้าน พร้อมเรือนรับรอง thumbnail 6H609 บ้านเดี่ยว 282.4 ตร.วา ม.พฤกษ์ภิรมย์ รีเจนท์ ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก 4นอน 5น้ำ แอร์ 10ตัว มีสระว่ายน้ำในบ้าน พร้อมเรือนรับรอง thumbnail 7H609 บ้านเดี่ยว 282.4 ตร.วา ม.พฤกษ์ภิรมย์ รีเจนท์ ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก 4นอน 5น้ำ แอร์ 10ตัว มีสระว่ายน้ำในบ้าน พร้อมเรือนรับรอง thumbnail 8H609 บ้านเดี่ยว 282.4 ตร.วา ม.พฤกษ์ภิรมย์ รีเจนท์ ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก 4นอน 5น้ำ แอร์ 10ตัว มีสระว่ายน้ำในบ้าน พร้อมเรือนรับรอง thumbnail 9H609 บ้านเดี่ยว 282.4 ตร.วา ม.พฤกษ์ภิรมย์ รีเจนท์ ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก 4นอน 5น้ำ แอร์ 10ตัว มีสระว่ายน้ำในบ้าน พร้อมเรือนรับรอง thumbnail 10H609 บ้านเดี่ยว 282.4 ตร.วา ม.พฤกษ์ภิรมย์ รีเจนท์ ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก 4นอน 5น้ำ แอร์ 10ตัว มีสระว่ายน้ำในบ้าน พร้อมเรือนรับรอง thumbnail 11H609 บ้านเดี่ยว 282.4 ตร.วา ม.พฤกษ์ภิรมย์ รีเจนท์ ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก 4นอน 5น้ำ แอร์ 10ตัว มีสระว่ายน้ำในบ้าน พร้อมเรือนรับรอง thumbnail 12H609 บ้านเดี่ยว 282.4 ตร.วา ม.พฤกษ์ภิรมย์ รีเจนท์ ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก 4นอน 5น้ำ แอร์ 10ตัว มีสระว่ายน้ำในบ้าน พร้อมเรือนรับรอง thumbnail 13H609 บ้านเดี่ยว 282.4 ตร.วา ม.พฤกษ์ภิรมย์ รีเจนท์ ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก 4นอน 5น้ำ แอร์ 10ตัว มีสระว่ายน้ำในบ้าน พร้อมเรือนรับรอง thumbnail 14H609 บ้านเดี่ยว 282.4 ตร.วา ม.พฤกษ์ภิรมย์ รีเจนท์ ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก 4นอน 5น้ำ แอร์ 10ตัว มีสระว่ายน้ำในบ้าน พร้อมเรือนรับรอง thumbnail 15H609 บ้านเดี่ยว 282.4 ตร.วา ม.พฤกษ์ภิรมย์ รีเจนท์ ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก 4นอน 5น้ำ แอร์ 10ตัว มีสระว่ายน้ำในบ้าน พร้อมเรือนรับรอง thumbnail 16H609 บ้านเดี่ยว 282.4 ตร.วา ม.พฤกษ์ภิรมย์ รีเจนท์ ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก 4นอน 5น้ำ แอร์ 10ตัว มีสระว่ายน้ำในบ้าน พร้อมเรือนรับรอง thumbnail 17H609 บ้านเดี่ยว 282.4 ตร.วา ม.พฤกษ์ภิรมย์ รีเจนท์ ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก 4นอน 5น้ำ แอร์ 10ตัว มีสระว่ายน้ำในบ้าน พร้อมเรือนรับรอง thumbnail 18H609 บ้านเดี่ยว 282.4 ตร.วา ม.พฤกษ์ภิรมย์ รีเจนท์ ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก 4นอน 5น้ำ แอร์ 10ตัว มีสระว่ายน้ำในบ้าน พร้อมเรือนรับรอง thumbnail 19H609 บ้านเดี่ยว 282.4 ตร.วา ม.พฤกษ์ภิรมย์ รีเจนท์ ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก 4นอน 5น้ำ แอร์ 10ตัว มีสระว่ายน้ำในบ้าน พร้อมเรือนรับรอง thumbnail 20H609 บ้านเดี่ยว 282.4 ตร.วา ม.พฤกษ์ภิรมย์ รีเจนท์ ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก 4นอน 5น้ำ แอร์ 10ตัว มีสระว่ายน้ำในบ้าน พร้อมเรือนรับรอง thumbnail 21H609 บ้านเดี่ยว 282.4 ตร.วา ม.พฤกษ์ภิรมย์ รีเจนท์ ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก 4นอน 5น้ำ แอร์ 10ตัว มีสระว่ายน้ำในบ้าน พร้อมเรือนรับรอง thumbnail 22H609 บ้านเดี่ยว 282.4 ตร.วา ม.พฤกษ์ภิรมย์ รีเจนท์ ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก 4นอน 5น้ำ แอร์ 10ตัว มีสระว่ายน้ำในบ้าน พร้อมเรือนรับรอง thumbnail 23H609 บ้านเดี่ยว 282.4 ตร.วา ม.พฤกษ์ภิรมย์ รีเจนท์ ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก 4นอน 5น้ำ แอร์ 10ตัว มีสระว่ายน้ำในบ้าน พร้อมเรือนรับรอง thumbnail 24H609 บ้านเดี่ยว 282.4 ตร.วา ม.พฤกษ์ภิรมย์ รีเจนท์ ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก 4นอน 5น้ำ แอร์ 10ตัว มีสระว่ายน้ำในบ้าน พร้อมเรือนรับรอง thumbnail 25H609 บ้านเดี่ยว 282.4 ตร.วา ม.พฤกษ์ภิรมย์ รีเจนท์ ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก 4นอน 5น้ำ แอร์ 10ตัว มีสระว่ายน้ำในบ้าน พร้อมเรือนรับรอง thumbnail 26
รหัสสินค้า H609
หมวดหมู่ บ้านเดี่ยว
ราคา 24,500,000.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 7 ก.พ. 2561
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

ขายถูก  บ้านเดี่ยว  282.4 ตร.วา  ม.พฤกษ์ภิรมย์ รีเจนท์  ปิ่นเกล้า  โครงการติดถนนกาญจนาภิเษก   4นอน  5น้ำ  1ห้องทำงาน  ห้องรับแขก  ห้องทานข้าว    ครัวใน-ครัวนอก  ห้องนอนมีห้องน้ำในตัวทุกห้อง   ห้องแม่บ้านแยกจากตัวบ้าน    แอร์ 9  ตัว   มีสระว่ายน้ำในบ้าน  พร้อมเรือนรับรอง   โครงการของ Q House  พื้นชั้นล่างกระเบื้องแกรนิตโต้  ชั้นบนเป็นไม้จริง   เฟอร์นิเจอร์บิวท์อินทั้งหลัง   ตกแต่งสวย  สภาพพร้อมอยู่   

การเดินทางสะดวกติดถนนกาญจนาภิเษก   ใกล้กับถนนนครอินทร์ ,สะพานพระราม5  , ราชพฤกษ์   เยื้องกับโลตัสบางใหญ่   ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง    
สถานที่ใกล้เคียง โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า / วัดบางโค / วัดคงคา / วัดพระนอน / โรงพยาบาลบางใหญ่ / วัดอินทร์ /  เซ็นทรัลเวสต์เกต / สถานีรถไฟฟ้าบางไผ่ / บิ๊กคิงส์ บางใหญ่ / บิ๊กซี บางใหญ่ / โลตัส บางใหญ่ / การเดินทางสะดวก : 

สาธารณูปโภค        คลับเฮ้าส์  สระว่ายน้ำ , ฟิตเนส (ซาวน่า) , สวนสาธารณะ  

            ราคา 24.5  ล้านบาท พร้อมโอนและกู้แบงค์    สนใจติดต่อ   คุณอาร์ม โทร   062-6417424 

Email :pinit.cnbroker@gmail.com

www.cn-broker.com 

CN  BROKERบริการรับฝากขายบ้านฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ขายไม่ได้ ไม่คิดเงิน บริการคุณคืองานเรา

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.ทหารไทย สาขาถนนสามัคคี ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก